Złotnik Jubiler Tomasz Adamek

Zwroty i reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@zlotnik-adamek.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Kościuszki 71 34-300 Żywiec , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega zwrotowi bowiem: wyroby modyfikowane, wykonane na indywidualne zamówienie, grawerowane, biżuteria z brylantami, kamieniami naturalnymi i szlachetnymi oraz obrączki wykonane na rozmiar w tym obrączki ślubne nie podlegają zwrotowi. W niektórych przypadkach z uwagi na to,iż zależy nam na satysfakcji każdego klienta dopuszczamy możliwość wymiany biżuterii po wcześniejszym ustaleniu tego faktu drogą e-mail.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@zlotnik-adamek.pl lub drogą pocztową na adres ul. Kościuszki 71 34-300 Żywiec. Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Kościuszki 71 34-300 Żywiec W związku z wadą możesz żądać:
  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.